Test mozkových neurotransmiterů - výsledky

Výsledky :


1. Celkový počet pravdivých odpovědí Dopamin deficience ____________
2. Celkový počet pravdivých odpovědí Acetylcholin deficience ____________
3. Celkový počet pravdivých odpovědí GABA deficience ____________
4. Celkový počet pravdivých odpovědí Serotonin deficience ____________Zakroužkujte nejvyšší číslo, kterého jste dosáhli. To je váš největší deficit, který může způsobit nejrůznější onemocnění a problémy. Často si sami vyčerpáme své neurotransmitery tím, že se chováme podle své osobnostní charakteristiky.

Například pokud máte GABA deficit, můžete být dopamin dominantní osobnost a tento typ osobnosti často velice tvrdě pracuje a tím se samozřejmě vyčerpává.

Zjistěte si jaký jste typ osobnosti při vstupním vyšetření na A2C Anti-Aging Clinic a zapracujte více na svých silných stránkách.

Lehký deficit: 3-5 pravdivých odpovědí

Střední deficit: 6-8 pravdivých odpovědí

Těžký deficit: více než 8 pravdivých odpovědí, potřebujete urgentní pomoc