Prim. MUDr. Monika Golková

Po vystudování oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové působila v letech 1998 – 2003 na neurologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Odborným garantem jí byla osobnost této disciplíny Jaroslava Nebudová. S obrovským zájmem přitom sledovala vývoj Anti-Aging medicíny ve světě, která ji oslovila a rozhodla se ji na univerzitě v Charleroi v Belgii vystudovat. Po tříletém studiu, v roce 2005 úspěšně vykonala atestaci z Anti-Aging medicíny v Monte Carlu.

Už jako certifikovaný Anti-Aging specialista založila v roce 2005 Asociaci medicíny proti stárnutí ČR s cílem rozšířit certifikovanou medicínu proti stárnutí mezi lékaře a také celou populaci České republiky. Následně v roce 2006 založila první privátní certifikovanou Anti-Aging kliniku A2C ANTI-AGING CLINIC, která je centrem nejmodernějších diagnostických a terapeutických postupů Anti-Aging medicíny. V roce 2008 se klinika rozrostla o dvě pobočky v Karlových Varech, specializovaných na zahraniční klientelu.

 

V současné době Monika Golková působí jako jediný certifikovaný Anti-Aging specialista v České a Slovenské republice. Je primářkou A2C ANTI-AGING CLINIC, členem vědecké rady World Society of Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, vědeckým koordinátorem řady světových Anti-Aging kongresů, členem American Academy of Anti-Aging Medicine a International Hormonal Society. Zároveň působí jako prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR.

MUDr. Moniku Golkovou jste mohli vidět například v pořadech České televize i televize Prima. Pravidelně přispívá do odborných i lifestylových časopisů a je odborným garantem časopisu ANTI-AGING a PRIME. Je autorkou dvou knižních publikací – Jím a mládnu aneb Anti-Aging na talíři vydanou v roce 2008 v rámci Edice České televize a knihy Anti-Aging – Jak si zachovat mládí a krásu vydanou v roce 2010 nakladatelstvím GRADA. Kniha byla také přeložena do ruského jazyka. Pravidelně přednáší na konferencích s mezinárodní účastí a aktivně se podílí na rozvoji světové medicíny proti stárnutí.

 

 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
 

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství ukončeno 1998
 • Neurologicka klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 1998-2003
 • Atestace z neurologie   2001
 • Aura Medical Clinic -  zakladatelka, 2004-2005
 • Studium Anti-Aging medicíny na universitě v Charleroi, Belgii 2003-2005
 • Atestace  z Anti-Aging medicíny v Monte Carlu  březen 2005
 • LaserPlastic klinika – Anti-Aging specialista -  2005-2006
 • A2C – Anti-Aging Clinic – zakladatelka a primářka kliniky 2006 až dosud
   

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH
 

 • AMPS ČR  Asociace medicíny proti stárnutí ČR  - prezident
 • A4M American Academy of Anti-Aging Medicine - člen
 • World Society of  Anti-Aging  Medicine – člen vědeckého výboru
 • Europian Organisation of Scientific Anti-Aging Medicine – člen vědeckého výboru
 • IHS International Hormone Society

 

 


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: