KOMPLEXNÍ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Preventivní genetická medicína pro zdravý a vitální život
 

V rámci prevence onemocnění provádíme důležitá personalizovaná genetická vyšetření s cílem jednoznačně zjistit možnou budoucí predispozici k různým i těžko v budoucnosti léčitelným nemocem, o kterých třeba v současné chvíli ani nic netušíte.

Genetické vyšetření se provádí pouze jedenkrát za život, protože se naše DNA nemění. Výsledkem je individuální shrnutí všech rizik a výhod, vypracování preventivního plánu a individuálních doporučení k vyloučení vzniku onemocnění. Analýza vzorků je prováděna certifikovanou laboratoří ve Vídni, která sleduje nejnovější výzkum v oblasti vědy. Všechny výsledky jsou následně interpretovány specialistou v daném oboru. Výsledky vyšetření jsou speciálně kódovány a nutností je naprostá diskrétnost.

Pokud Vaše genetická analýza zjistí, že jste nositelem některého polymorfismu způsobujícího větší predispozici ke vzniku onemocnění, neznamená to, že daným onemocněním musíte na 100% onemocnět. Vyšetření je děláno proto, abychom pomocí nejmodernějších možností vzniku daného onemocnění předešli. Je to na vás…


V drtivé většině případů se jedná především
o tato onemocnění:

 

nádory prsu a prostaty, kardiovaskulární onemocnění, makulární degenerace, nesnášenlivost lepku a laktózy, osteoporosa, obezita, poruchy krvácivosti či srážlivosti, zjištění schopnosti organismu detoxikovat se, zjištění léků pro náš organismus ideálních a nevhodných atd..

Průběh testu
 

  1. Odborná anamnéza s vyšetřujícím lékařem
  2. Zcela bezbolestný stěr buněk z ústní sliznice
  3. Analýza stěru mezinárodní specializovanou laboratoří
  4. Vyhodnocení odborným lékařem a následné vypracování lékařského doporučení

 

 


AndroSensor 40plus


Vyšetření genetického rizika pro Ca prostaty, trombosu, osteoporosu, metabolické dysbalance, schopnost detoxikace a chronický zánět.


FemSensor 40plus


Vyšetření vhodnosti podávání dlouhodobé substituce estrogenů, osteoporosa, riziko pro trombosy, srdečně cévní onemocnění a Ca prsu vzhledem k individuálnímu genetickému profilu.


FemSensor PREGNANCY


Vyhodnocení rizikového těhotenství a komplikací v těhotenství, jako jsou gestosy, trombosy a opakované potraty.


PharmacoSensor


Identifikace genetických variací, které ovlivňují metabolismus a efektivitu využití jednotlivých léků a jejich nežádoucí účinky.

 


PREMIUM female


Prémiový systém pro ženy. Vyhodnocení rizika při dlouhodobém užívání estrogenů, vztah vzniku tromboz a užívání HRT, nádory prsu, arteriosklerosa, hypertenze, mrtvice, onemocnění věnčitých tepen a poruchy rytmu srdečního, schopnost detoxikace. Genetické variace, které ovlivňují váš metabolismus, efektivita a nežádoucí účinky jednotlivých léků. Riziko glaukomu, makulární degenerace.

 


PREMIUM male


Prémiový systém pro muže. Genetické riziko nádorů prostaty, trombosy, osteoporosy, schopnost detoxikace, chronický zánět, arteriosklerosa, hypertenze, mrtvice, onemocnění věnčitých tepen a poruchy rytmu srdečního, schopnost detoxikace. Genetické variace, které ovlivňují váš metabolismus, efektivita a nežádoucí účinky jednotlivých léků. Riziko glaukomu, makulární degenerace.


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: