UNIKÁTNÍ TESTOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU – TELOMERY


Co jsou telomery a proč jsou důležité?


Telomery jsou čepičky umístěné na koncích našich chromozomů. Starají se o stabilitu během procesu buněčného dělení. Chrání naši DNA. V každém organismu probíhá replikace – dělení buněk. Kopírují se informace, které jsou zakódovány v našem DNA. Jak se ale buňky dělí, náš organismus stárne. Vědci přišli na převratný objev. Při každém dělení buněk se také zkracují konečky našich chromozomů – telomery.

Vědecké důkazy potvrzují, že kriticky krátké telomery způsobují urychlené buněčného stárnutí a souvisejí se vznikem závažných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes, neplodnost, neurodegenerativní onemocnění, některé druhy rakoviny a infekčních onemocnění.


TELOMERY JSOU V PODSTATĚ ZÁKLADNÍ BIOMAKERY, DÍKY KTERÝM MŮŽEME PŘESNĚ ODHADNOUT BIOLOGICKÝ VĚK A CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV ORGANIZMU.


 

 

 

Měřením délky telomer lze zjistit skutečný biologický věk organismu a na základě lékařského doporučení a vedení lze zapracovat na jeho snížení. Biologický věk se může od kalendářního – chronologického věku lišit až o 15 – 20 let! Doporučujeme kombinovat vyšetření délky telomer s ALCAT testem – vyšetřením na potravinové intolerance, vyšetřením oxidativního stresu, vyšetřením mozkových neurotransmiterů a s dalšími anti-aging vědeckými testy a metodami, které nám umožní individuální přístup k celkovému omlazení organismu.

Vyšetření délky telomer doporučujeme kontrolovat 1x ročně k porovnání výsledků a k ještě individuálnější možnosti nastavení nejlepší možné terapie.


NA DÉLKU NAŠICH TELOMER MÁ VELKÝ VLIV ŽIVOTNÍ STYL A STRAVOVACÍ NÁVYKY STEJNĚ JAKO STRES, DĚDIČNOST A ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY.


Náš vědecký tým se opírá o přední světové vědce v oboru výzkumu telomer:
Dr. Maria Blasco, Dr. Jerry Shay, Univ. Of Texas, Dr. Sandy Chand, Yale, Dr. Kathleen Collins, Berkeley, Dr. William Andrews and Dr. Mark Rosenberg.


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: