UNIKÁTNÍ TESTOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU – TELOMERY


Co jsou telomery a proč jsou důležité?


Telomery jsou čepičky umístěné na koncích našich chromozomů. Starají se o stabilitu během procesu buněčného dělení. Chrání naši DNA. V každém organismu probíhá replikace – dělení buněk. Kopírují se informace, které jsou zakódovány v našem DNA. Jak se ale buňky dělí, náš organismus stárne. Vědci přišli na převratný objev. Při každém dělení buněk se také zkracují konečky našich chromozomů – telomery.

Vědecké důkazy potvrzují, že kriticky krátké telomery způsobují urychlené buněčného stárnutí a souvisejí se vznikem závažných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes, neplodnost, neurodegenerativní onemocnění, některé druhy rakoviny a infekčních onemocnění.


TELOMERY JSOU V PODSTATĚ ZÁKLADNÍ BIOMAKERY, DÍKY KTERÝM MŮŽEME PŘESNĚ ODHADNOUT BIOLOGICKÝ VĚK A CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV ORGANIZMU.


 

Měřením délky telomer lze zjistit skutečný biologický věk organismu a na základě lékařského doporučení a vedení lze zapracovat na jeho snížení. Biologický věk se může od kalendářního – chronologického věku lišit až o 15 – 20 let! Doporučujeme kombinovat vyšetření délky telomer s ALCAT testem – vyšetřením na potravinové intolerance, vyšetřením oxidativního stresu, vyšetřením mozkových neurotransmiterů a s dalšími anti-aging vědeckými testy a metodami, které nám umožní individuální přístup k celkovému omlazení organismu.

Vyšetření délky telomer doporučujeme kontrolovat 1x ročně k porovnání výsledků a k ještě individuálnější možnosti nastavení nejlepší možné terapie.


NA DÉLKU NAŠICH TELOMER MÁ VELKÝ VLIV ŽIVOTNÍ STYL A STRAVOVACÍ NÁVYKY STEJNĚ JAKO STRES, DĚDIČNOST A ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY.


Proč je Life Lenght technologie unikátní?


A2C Anti-Aging Clinic spolupracuje exkluzivně se společností Life Lenght. Tato společnost je jako jediná na světě schopna přesně změřit procento kriticky krátkých telomer individuálně buňku od buňky. Life Lenght využívá patentované technologie – HT Q-FISH a Telomapping – pro zmapování a zachycení délky telomer v jádru živých buněk.

Vytvoření testu trvalo déle než 5 let a investice do vyvinutí a verifikace technologie přesáhla 20 miliónů dolarů.
 

Telomere Analysis Technology


Telomere Analysis Technology – měření délky telomer vyvinula Dr. Maria Blasco, ředitelka prestižního španělského centra pro výzkum rakoviny – Spanish National Cancer Research Center. Tento unikátní test je využíván vědci a lékaři celého světa k individuálnímu preventivnímu vyšetření a představuje významný nástroj také pro farmaceutický průmysl, biotechnologie, kosmetologii, nutraceutika a vědecký výzkum. Jsme hrdí, že Anti-Aging Clinic A2C je exkluzivním partnerem Life Length. Měření délky telomer vyžaduje vzorek krve a vyplnění anonymního dotazníku.
 

Náš vědecký tým se opírá o přední světové vědce v oboru výzkumu telomer:
Dr. Maria Blasco, Dr. Jerry Shay, Univ. Of Texas, Dr. Sandy Chand, Yale, Dr. Kathleen Collins, Berkeley, Dr. William Andrews and Dr. Mark Rosenberg.


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: