Genetické vyšetření


V rámci prevence onemocnění provádíme důležitá personalizovaná genetická vyšetření s cílem jednoznačně zjistit možnou budoucí predispozici k různým i těžko v budoucnosti léčitelným nemocem, o kterých třeba v současné chvíli ani nic netušíte.

Genetické vyšetření se provádí pouze jedenkrát za život, protože se naše DNA nemění. Výsledkem je individuální shrnutí všech rizik a výhod, vypracování preventivního plánu a individuálních doporučení k vyloučení vzniku onemocnění. Analýza vzorků je prováděna certifikovanou laboratoří ve Vídni, která sleduje nejnovější výzkum v oblasti vědy. Všechny výsledky jsou následně interpretovány specialistou v daném oboru. Výsledky vyšetření jsou speciálně kódovány a nutností je naprostá diskrétnost.

Pokud Vaše genetická analýza zjistí, že jste nositelem některého polymorfismu způsobujícího větší predispozici ke vzniku onemocnění, neznamená to, že daným onemocněním musíte onemocnět. Vyšetření je děláno proto, abychom pomocí nejmodernějších možností vzniku daného onemocnění předešli. Je to na vás…

 

 


Kompletní genetické vyšetření

genetický senzor štíhlé linie

genetický senzor lepek

Genetický senzor laktóza