Vyšetření


Na začátku všech Anti-Aging vyšetření je nutná vstupní konzultace s odborným lékařem. Lékař s vámi probere podrobnou anamnézu Vašeho zdravotního stavu a doporučí vám individuální Anti-Aging plán.


NÁMI NABÍZENÉ ANTI-AGING PROGRAMY VÁM POMOHOU DOSÁHNOUT LEPŠÍ KVALITY ŽIVOTA. BUDETE SE CÍTIT LÉPE A VYPADAT LÉPE.


Na základě anti-aging vyšetření zjistíte, kolika let se dožijete při stávajícím způsobu života a dozvíte se, co máte udělat pro to, aby jste se dožili při námi doporučené změně či úpravě života daleko více let a hlavně, aby jste se dožili více let při stále výkonném a kvalitním způsobu života. Aktivně budete určovat způsob prožití Vašeho současného i pokročilého věku a samozřejmě i stáří.

 

 

1) ANAMNÉZA

 • monitorování současného zdravotního stavu
 • zjištění základních dědičných predispozicí
 • zjištění možných alergií
 • zjištění hormonálních deficiencí

2) TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

 • navržení jednotlivých Anti-Aging vyšetření
  a laboratorních rozborů s cílem zpomalit a zvrátit všechny negativní aspekty stárnutí
 • Konkrétně: zabránit degenerativním změnám na úrovní DNA a poškození chromozomů, aktivovat mladé geny a regeneraci buněk využitím možností epigenetiky, regenerovat buňky těla a vrátit jim jejich schopnost předávání správných informací 

3) TEST NA MOZKOVÉ NEUROTRANSMITERY

 • zpracování obsáhlého dotazníku
 • zjištění dominantního neurotransmiteru (GABA, Serotonin, Acetylcholin, Dopamin)
 • zjištění chybějících neurotransmiterů

Komplexní preventivní diagnostika 

Alergie a intolerance

Bio-identická hormonální terapie

VYŠETŘENÍ MOZKOVÝCH NEUROTRANSMITERŮ

Onkologická prevence

BIOLOGICKÝ VĚK

VLASOVÁ ANALÝZA

GENETICKÁ VYŠETŘENÍ

ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE