BIO-AGING - MĚŘENÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU ORGÁNŮ

Přístrojové měření funkční vitality jednotlivých orgánů a specificky zaměřená prevence.
 

Vyšetření zahrnuje následující části:


Dotazníky pro vytvoření zdravotní anamnézy. Odborné otázky pro zhodnocení životního stylu, způsobu výživy a sportovní aktivity (s přesným propočtem energetického výdeje).

Diagnostická část zaměřená na vitální funkce jednotlivých orgánů, na kompozici vašeho těla, mozkové funkce, zrak, sluch, kardiovaskulární funkce, plicní funkce, svalové testy a vyšetření elasticity tkání a kloubů.

 

 


V laboratorní části provedeme hormonální analýzu, kompletní biochemické a hematologické vyšetření, stanovíme rizikové faktory a oxidativní status organismu (jak je naše tělo schopné bránit se škodlivým látkám).

Výsledkem je vypracování komplexního programu, který vám poradí, jak se zachovat v následné době a co je zapotřebí udělat pro zpomalení či částečné zastavení stárnutí vnitřních orgánů.

Aby byly zjištěny účinky tohoto doporučeného postupu, je potřeba podstupovat pravidelně se opakující vyšetření. Je to dlouhodobější proces, jehož výsledkem musí být dosáhnutí razantně nižšího stáří vnitřních orgánů než bude Váš chronologický věk. Diagnóza stanoví Váš současný biologický věk Vašich vnitřních orgánů a zároveň určí postup, jak tento biologický věk postupně snižovat.

Na základě nejnovějších poznatků v medicíně třetího tisíciletí již stoprocentně víme, že: chronologický věk nemůžeme ovlivnit, biologický věk ano.

 

 


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: