VSTUPNÍ KONZULTACE

 

Na začátku Anti-Aging vyšetření je nutná vstupní konzultace s odborným lékařem. Lékař s vámi probere podrobnou anamnézu vašeho zdravotního stavu a doporučí vám individuální Anti-Aging plán.


Námi nabízené Anti-Aging programy vám pomohou dosáhnout lepší kvality života.


1) Anamnéza
 

 • monitorování současného zdravotního stavu
 • zjištění základních dědičných predispozicí
 • zjištění možných alergií
 • zjištění hormonálních deficiencí


2) Tvorba individuálního plánu
 

 • navržení jednotlivých Anti-Aging vyšetření
  a laboratorních rozborů

3) Test na mozkové neurotransmitery
 

 • zpracování obsáhlého dotazníku
 • zjištění dominantního neurotransmiteru (GABA, Serotonin, Acetylcholin, Dopamin)
 • zjištění chybějícího neurotransmiteru

4) Oficiální test dlouhověkosti
 

 • zjistíte, kolika let se dožijete při stávajícím způsobu života
 • dozvíte se, co máte udělat pro to, aby jste se dožili při námi doporučené změně či úpravě života daleko více let a hlavně, aby jste se dožili více let při stále výkonném a kvalitním způsobu života. Aktivně budete prožívat a určovat způsob prožití vašeho pokročilého věku a samozřejmě i stáří.


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář: